Uthammar.com

 

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Smedjan i vinterskrud bild tagen av Åke Lillehorn

 

Gott Nytt År alla på Uthammars Udde........

 

2016 går mot sitt slut och 2017 står vi dörren och stampar och vill in. Vi hoppas och tror att det skall bli ett bra år för oss alla, så vi säger välkommen 2017.

 

Sidan uppdaterad 28 dec 2016

 

 

Monica med Blåsippan !

 

 

Tomtens julklapp till alla på Udden !

 

Den stora julklappen till alla som tillhör Uthammar Udds Samfällighetsförening är att styrelsen har gjort en extra amortering av vårt lån. Den 28 nov betalade vi av ytterligare 100.000:- extra på vårt asfaltslån. Nu återstår bara 30.000:- sen är hela lånet betalt. Förhoppningsvis kan vi betala det resterande under våren 2017.

Styrelsen önskar alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År

Gästboken

 

Skicka gärna en hälsning, berätta en skön historia eller gratulera någon. Berätta om dina blommor eller havsörnen som svävar över udden.

Det är bara fantasin som sätter gränser för vad du vill skriva om i gästboken.

 

 

Till Gästboken

 

Skriv in den 15 okt i almenackan för höstens arbetsmöte !

 

Tiden går fort och en fantastisk sommar har vi haft. Men nu närmar sig hösten arbetsinsats i området. Så den 15 okt träffas vi som vanligt kl 9.00 i Smedjan för att planera dagens uppgifter. Huvudinriktningen denna dag är att fixa och laga bommarna vid bryggan. De är i dåligt skick och behöver lagas. Fredrik Bäck i styrelsen är huvudansvarig för att allt skall fungera på bästa sätt. Naturligtvis så finns det många andra saker som också skall genomföras så vi behöver många som medverkar under dagen. Kom du också och var med i gemenskapen, det är trevligt och kul. Naturligtvis bjuder vi på förtäring i samband med arbetsdagen. Hjärtligt välkomna!

 

 

 

 

 

 

Uthammars Udde ligger ca 2,5 mil norr om Oskarshamn. Du kör förbi båda infarterna till Figeholm tag sen av till höger vid skylten Uthammar intill Skurö gård. Här på udden finns ca 60 hus med en blandning av både permanentboende och sommarboende. Om paradiset finns på jorden då ligger det i Uthammar.

Här sitter några av deltagarna på arbetsdagen och njuter medan elden sprakar i spisen .

Josef i Blåsudd berättar gamla historier !

Josef intervjuvas om historier från Blåsudd. Det finns 4 avsnitt att lyssna på, väldigt intressant om gamla tider.

 

 

Sommar är bygg och målartid "kolla "in bildspelet !

 

Hus som förändrats på Udden !

Fredagen den 12 aug gick vi runt och tittade på hus som har förändrats inom den senaste perioden. Sannlikt har vi missat en del arbeten, som ni gärna får meddela oss om så kommer vi med kameran i högsta beredskap. Trevligt att gå runt området blir bara finare med åren. Måste säga att det finns många duktiga hantverkare i området.

 

Entren till Figeholms åvc

Entrén till återvinningscentralen i Figeholm !

Äntligen har det blivit ordning!

 

Förra året så gick Oskarshamns kommun in i KSRR vilket innebar betydande försämringar för sophanteringen i Figeholm med omnejd. Vår station i Figeholm skulle bara vara öppen 2 tim i månaden. Efter stora protester som vi i Uthammar var inkluderade i, fick vi en ny fin självservice ÅVC i Figeholm som i princip är öppen jämt.

Det är bra att de ansvariga lyssnade på protesterna och ordnade denna förändring, till gangn för oss som bor i området.

Du kan anmäla dig till en kortare utbildning på ca en halv timma och registreing av körkort så får man tillgång till stationen varje dag mellan 8 på morgonen till 20.00 på kvällen.

Änmäl dig på https://ksrr.gkey.se/ till utbildningen så kan du slänga dina grovsopor.

 

Nu är det hög tid att markera våra ventiler,

vet Ni själva var de är ?

Som ett led i våra ambitioner att spara på vattenkostnaderna i området har styrelsen beslutat att alla måste markera

sina ventiler så att det skall gå snabbare och vara lättare att stoppa vattnet vid läckor. Klicka och läs mera här .....

Ny vattenmätare installerad i pumphuset !

 

Många gånger har vår vattenmätare i pumphuset, och kommunens vattenmätare i Figeholm visat olika resultat. Av den anledningen har styrelsen beslutat att byta vattenmätaren i pumphuset så att vi skall vara säkra på att vår redovisade förbrukning är rätt. Den gamla var nästan 40-år så det verkade rimligt att byta ut den. Nu kan vi mer hävda vår rätt mot kommunen om det uppstår stora skillnader i mätresultaten.

 

 

 

 

Segelvägen 1 ett vackert hus som nu blir

Miljöförstörelse istället för återvinning !

 

Nu är vi både upprörda, besvikna och irriterade över agerandet med återvinningsscentralerna i ytterområdena. Vid övergången till KSRR så skulle inte någon försämring för miljön på landsbygden inträffa. Snarare så blir det förbättringar intygades det från politikerhåll.

Nu kan vi konstatera fakta, Fårbo återvinningscentral läggs ner helt och hållet och för Figeholms del så blir det öppet En gång i månaden och då bara två timmar. Nu har vi haft tre timmar en gång i veckan och sommarhalvåret tre timmar två gånger i veckan.

Frågan man då ställer sig behövs det inte mer öppettider ? Är det så få invånare som nyttjar dessa åvc.? Inte alls, vill vi påstå, tvärt om har det ofta varit köer med de gamla tiderna, frågan man kan ställa sig är hur det kommer att se ut i framtiden.

 

Vad kommer detta att innebära i form av en förbättrad miljöhantering i kommunen, jo, säger politikerna ni kan ju åka till Oskarshamn på söndagar för nu kommer vi att ha öppet där, vilket vi inte haft tidigare, en mycket stor förbättring enligt politikerna.

Troligtvis så blir hela processen med hanteringen av återvinningen mycket negativ i ytterområdena. Det kommer att slängas material, som normalt borde lämnas på åvc., i vanliga sopbehållare. En hel del av det som borde återvinnas kommer sannolikt att brännas upp med negativa utsläpp som följd och inte minst en del kommer att hamna i naturen med mycket negativa följder. Till detta kommer också extra bilresor till Oskarshamn som också påverkar miljön negativt.

 

Vi ställer oss frågan har någon konsekvensutredning genomförts vad dessa förändringar kommer att innebära för miljön. För den stora förloraren verkar i viket fall som helst bli just miljön.

Vi kan inte acceptera denna försämring för vår miljö i våra fina ytterområden utan kräver en återgång till det som tidigare förevarit och som har fungerat alldeles utmärkt.

 

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Styrelsen